Деснянська громада

Чернігівська область, Козелецький район

План соціально-економічного розвитку Деснянської селищної ради на 2018-2020 рік

Затверджено:

 

Додаток до рішення

  18 сесії  Деснянської селищної

ради  сьомого скликання

від 18.12.2017  року

 

 

План 

соціально-економічного розвитку Деснянської селищної ради

на 2018-2020 рік

 

                                                          ЗМІСТ           

.

Вступ

 

2.

Аналітична частина

 

2.1.

Географічне розташування об’єднаної територіальної громади

 

2.2.

Демографічна ситуація об’єднаної територіальної громади

 

2.3.

Ринок праці

 

2.4.

Стан розвитку інфраструктури об’єднаної територіальної громади

 

 

Транспортної

 

 

екологічної

 

 

енергетичної

 

 

соціальної

 

2.5.

Динаміка та особливості соціально – екогномічного розвитку за останні п’ять років, в тому числі стан використання природного, ресурсногог, виробничого, науково – технічного потенціалу, розвитку малого і середнього підприємництва, зайнятості населення , задоволення населення товарами і послугами, доступу суб’єктів підприємництва до кредитів та інвестицій, екологічна ситуація об’єднаної територіальної громади

 

2.6.

Результати  SWOT - аналізу

 

3.

Цілі та пріоритети розвитку обєднаної територіальної громади.

 

4.

Основні завдання та механізми реалізації Плану

 

4.1.

Перелік завдань та заходів із визначенням їх змісту та способу виконання , відповідальних виконавців, строків виконання( у цілому і поетапно), обсягів та джерел фінансування з розбивкою по  роках, індикаторми ( показники) виконання та очікуваний результат від їх виконання

 

4.2.

Перелік діючих та перспективних проектів розвитку обєднаної територіальної громади

 

4.3.

Розвиток складових інформаційного управління

 

4.4.

Підвищення ефективності адміністративної діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, налагодження системи здійснення процедур адміністративного спрямування н6а основі застосування сучасних алгоритмів управлінської діяльності

 

4.5.

Здійснення комплексних заходів із  запровадженням енергозберігаючих технологій та раціонального використання наявних ресурсів у процесі ремонту та реконструкції будівель та сапоруд

 

4.6.

Розбудова, реконструкція та оновлення дорожньо – вуличної інфраструктури

 

4.7.

Благоустрій та безпека населених  пунктів

 

4.8.

Облаштування комунальної інженерної  інфраструктури та систем комунального господарства в громаді

 

 

 

4.9.

Розвиток матеріально – технічної бази сфери освіти, культури, охорони здоров’я та соціального забезпечення населення

 

5.

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану

 

5.1.

Індикатори ( показники) оцінки результативності виконання завдань і заходів та досягнення цілей, визначених Планом

 

5.2.

Показники соціально – економічного розвитку об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                     ВСТУП

План соціально-економічного розвитку  на 2018 -2020  роки. (далі -План) розроблений відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», « Про добровільне об’єднання територіальних громад»,» Про стимулювання розвитку регіонів», Наказу  Мінрегіону від 30.03.2016 року № 75 « Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально – економічного розвитку об’єднаної  територіальної громади».

 План розроблений виконавчим комітетом Деснянської селищної ради і ставить перед собою важливе завдання – створити базову основу  для розвитку громади, її економічного зростання, збереження чисельності населення, зменшення відтоку населення, насамперед молоді та кваліфікованих спеціалістів.

Розробка Плану мала декілька ключових цілей, які тісно пов’язані  між собою: підготовка Плану та етапів його реалізації, створення умов для залучення до процесу планування найширших зацікавлених груп, перетворення процесу планування із науково –кабінетного у відкритий та доступний процес, до якого можуть залучитися всі охочі.

Відтак, процес розробки Плану став основою для налагодження партнерства між виконавчими органами селищної ради, старостами та широким колом організацій громадянського суспільства. Таке партнерство стане важливим кроком для того, щоб по мірі реалізації Плану привести визначення потреб  і викликів розвитку громади.

Підгрунтям написання, обговорення та затвердження Плану стало впровадження державою реформи децентралізації влади та ре6алізація норм Закону України « Про добровільне об’єднання територіальних громад» в результаті якої на території Козелецького району утворилася територіальна громада – Деснянська селищна рада, до складу якої увійшло Три сільськиї та одна селищна рада. До складу громади увійшли  такі населені пункти: села Морівськ, Рудня, Отрохи, Косачівка, Лошакова Гута, Бір, Тужар, Сорокошичі, Короп’є та селище міського типу Десна, який являється адміністративним центром громади.

План соціально – економічного розвитку розглядається як плановий документ найвищого рівня планування в громаді, його реалізація вимагає зосередження фінансових, фізичних та людських ресурсів. Усі зусилля виконавчих органів, громадянського суспільства та громадян будуть націлені на успішну реалізацію проектів  та заходів, передбачених Планом.

Зосередження та належна координація наявних фінансових ресурсів, залучених із надходжень місцевого рівня, державного бюджету дає змогу забезпечити досягнення цілей, визначених у цьому Плані.

                                   

Фінансування проектів та програм / заходів, що передбачаються цим Планом, планується здійснювати  як із джерел традиційних ( місцевий бюджет), так і нових, а саме: коштів цільової субвенції державного бюджету на розвиток інфраструктури об’єднаної територіальної громади, державного фонду регіонального розвитку.

План має забезпечити радикальне реагування виконавчих органів  та суспільства на виклики, що постають перед громадою, спрямоване на досягнення нових цілей у новій концепції розвитку громади та припинення застою у сфері розвитку, головним чином, за економічними, соціальними тап екологічними вимірами

Окреме місце серед напрямків розвитку відведене заходам, що спрямовані на зміцнення житлово - комунальної сфери, благоустрою та інфраструктури, економічної та соціально доступності слаборозвинутої периферії та усунення загального соціально – економічного дисбалансу громад.

Сприятлива матеріальна та нематеріальна інфраструктура і відповідний потенціал є необхідною передумовою досягнення широкого кола узгоджених цілей розвитку громади.

       Основною метою Плану соціально – економічного розвитку  Деснянської селищної ради об’єднаної  територіальної громади на 2018 – 2020 рік є створення умов для повноцінного функціонування об’єднаної громади, зокрема, через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних структурних зрушень в е6кономіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання  стандартів та показників економічного розвитку.

        План визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Деснянської селищної ради об’єднаної територіальної громади на 2018 – 2020 рік.

                     

     І.   АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

 1. Географічне розташування, опис суміжних територій

Територія Деснянської селищної ради згідно з адміністративно – територіальним устроєм України входить до складу Козелецького району Чернігівської області.

Деснянська селищна рада утворилася на базі об’єднання Деснянської селищної ради, Косачівської, Морівської, Коропֹ’ївської сільських рад, до складу яких входять: смт Десна – центр громади, села Лошакова Гута, Косачівка, Тужар, Сорокошичі, Бір, Морівськ, Рудня, Отрохи, Короп’є.

Загальна площа території  складає 65427,45 га

Центр громади ­  – селище міського типу  Десна .  Загальна кількість населення Деснянської селищної ради обєднаної територіальної громади  на 01.12.2017 року -  9220 осіб.

В селищі дислокується 169 навчальний центр Сухопутних військ Збройних Сил України, Остерська КЕЧ району, військовий лісгосп, військторг.

Також на території селища діє навчально – виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», позашкільний навчальний заклад, дитячі дошкільні навчальні заклади, комунальний заклад « Деснянський центр первинної медико – санітарної допомоги» Деснянської селищної ради, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, відділення зв’язку та « Нової пошти», відділення  ПАТ « Державний ощадний банк України», ПАТ Комерційний Банк « Приватбанк»,  ПАТ «Укрсоцбанк», торгові заклади та заклади громадського харчування.

 

На території селища розташовано 16 п’ятиповерхових будинки, 6  чотириповерхових, 11 триповерхових, 12  двоповерхових і 22 одноповерхові будівлі по 2 квартири.

 

Село Короп’є  розташоване на правому березі річки Десна, угіддя знаходяться в межиріччі річок Десни та Дніпра, межує з селом Карпилівка, відстань до якого 3 км, до селища Десна 12 км.

Територія населеного пункту становить 3879,5 га в тому числі: земель державної власності – 2431,09га, земель приватної власності – 1448,41 га, площа лісового фонду – 1161,63 га, землі запасу  становлять 1401,8 га, землі сільськогосподарського призначення – 1893,4 га

Загальна кількість населення села Короп’є станом на 01.12.2017  року становить 373 особи.

Село газифіковане з 2007 року, газифікованих будинків – 198, протяжність газопроводу – 15 км.

На території  села знаходиться 2 бази відпочинку : ТОВ. « Десна – Резонт» та ДП  « Укркінохроніка»  , яка  фінансується Мінстерством культури України.

Функціонує Свято –Троїцька церква Київського патріархату.

На території села Короп’є є великі залежі торфу, велика кількість штучних та природних водоймищ, в тому числі визначне озеро Святе, яке набуло статусу Державного заповідника.

 

Село Косачівка розташоване в північно-західній частині Козелецького району Чернігівської області. Відстань до районного центру – 57 км, територія – 32560,5  га

Село Тужар- площа населеного пункту – 182,576 га, кількість населення – 367  осіб.

Село Сорокошичі – площа населеного пункту – 15,1 га, кількість населення –    39      осіб.

Село Лошакова Гута – площа населеного пункту – 99,605 га, кількість  населення – 66 осіб.

На території села Лошакова Гута знаходиться  риболовецько – мисливська база « Перлина».

 Село Бір – площа населеного пункту – 20,32 га, населення –9  осіб На території  села Бір установ та організацій немає.

Село Морівськ розташоване на березі річки Десна, прилеглі села: Соколівка, Отрохи, Рудня. Загальна кількість населення -  310 осіб.

Загальна площа села – 296 га. Родовищ корисних копалин немає.

Село Рудня – розташоване на березі річки Десна, прилеглі села – Морівськ, Короп’є , загальна кількість населення  -  65  осіб.

Площа села – 155га

Село Отрохи- розташоване в лісі, прилеглі села: Морівськ

Загальна кількість населення  –   85  осіб.

Площа села – 120 га,родовищ корисних копалин немає.

Суміжними територіями є:

село Морівськ

       ІІ. Соціальна сфера

2.1. Демографічна ситуація, ринок праці

Сучасна демографічна ситуація в Деснянській селищній раді складається під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції,як області так і країни в цілому. Кількість чоловічого  населення перевищує жіноче на 298 осіб.

Деснянська селищна рада об’єднаної територіальної громади володіє трудовим потенціалом з достатньо високим рівнем освіти та професійно – кваліфікаційного складу.

На 01  грудня  2017 року чисельність населення громади становила ­­­­ 9220  осіб.

Загальна демографічна ситуація на території громади характеризується від’ємним  природним приростом населення.    

Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селищі, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення .

 

2.2. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя  багатьох  сімей  Деснянської громади.

Статистика  по громаді:

-       Багатодітні сім'ї  –  53 ;

-       діти-інваліди – 27 ;

-       діти, позбавлені батьківського піклування – 14  ;

-        сім’ї , які опинилися у складних життєвих обставинах - 46;       

-       діти, що перебувають на обліку в службі у  справах  дітей -10;

 

2.3. Зайнятість населення та ринок праці.

На території  селищної ради  зареєстровано більше 2,5 тис. працюючого населення.

Найбільший  відсоток працюючого населення зайнятий в Збройних Силах України (169 навчальний центр Сухопутних військ України є найбільшим роботодавцем у громаді).

На території громади зареєстровано  72 фізичних осіб – підприємців.

Станом на 01  грудня 2017 року  за даними центру зайнятості у  Козелецькому районі безробітних жителів  об’єднаної територіальної  громади  зареєстровано 43  особи.

Військовослужбовці проходять службу в  169 начальному центрі,  більше  1000 чоловік  працюють в м. Києві та інших місцях.

ІІІ. Гуманітарна сфера

3.1. Охорона здоров’я

У   громаді функціонує: комунальний заклад «Деснянський центр первинної медико-санітарної  допомоги «Деснянської селищної ради, Деснянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Морівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Косачівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, 9 військовий шпиталь, 5 приватних аптек, в селах громади функціонує 5 ФАПів  у селах:  Короп’є,  Рудня,  Отрохи,  Лошакова Гута, Тужар.

У   медичних закладах громади працює  67 осіб.

Протягом 2017 року проводилось оновлення матеріально – технічної бази  підрозділів  комунального закладу «Деснянський центр первинної медико – санітарної допомоги», проведені капітальні та поточні ремонти ФАПів, отримана ліцензія на ведення  медичної діяльності.

Великою проблемою   амбулаторій  та ФАПів є нагальна потреба в медичних кадрах (лікарі, середній медичний персонал).

Щотижня в середньому швидка допомога виїздить на 30 викликів.

 

Кількість осіб

які працюють в комунальному закладі «Деснянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Деснянської селищної ради

(станом на 11.12.2017)

 

Загальна кількість працюючих в Деснянському ЦПМСД – 67 осіб (в тому числі 3 особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом).

 

1. Адміністрація Деснянського ЦПМСД – 11 осіб.

 

2. Деснянська селищна лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – 32 особи, з них:

- лікарі – 7;

- молодші спеціалісти з медичною освітою – 16;

- молодші медичні сестри – 6;

- реєстратори медичні – 2;

- водії – 1.

 

3. Морівська сільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – 10 осіб, з них:

- лікарів – 2;

- молодші спеціалісти з медичною освітою – 2;

- молодші медичні сестри – 1;

- опалювачі – 4;

- водії – 1.

 

4. Косачівська сільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – 5 осіб, з них:

- молодші спеціалісти з медичною освітою – 3;

- молодші медичні сестри –2.

 

5. Фельдшерський пункт с. Рудня – 2 особи, з них:

- молодші спеціалісти з медичною освітою – 1;

- молодші медичні сестри –1.

 

6. Фельдшерський пункт с. Отрохи – 1 особа, них:

- молодші медичні сестри –1.

 

7. Фельдшерський пункт с. Короп’є – 2 особи, з них:

- молодші спеціалісти з медичною освітою – 1;

- молодші медичні сестри –1.

 

8. Фельдшерський пункт с. Лошакова Гута – 2 особи, з них:

- молодші спеціалісти з медичною освітою – 1;

- молодші медичні сестри –1.

9. Фельдшерський пункт с. Тужар – 2 особи, з них:

- молодші спеціалісти з медичною освітою – 1;

- молодші медичні сестри –1.

3.2. Освіта

Мережа навчальних закладів відповідає освітнім потребам населення Деснянської громади.

В громаді функціонують: Деснянський навчально-виховний комплекс  «Деснянська гімназія – загальноосвітня школа І ступеню», позашкільний навчальний заклад  «Центр творчості дітей та юнацтва», Морівська ЗОШ І – ІІІ ступеню, Тужарська ЗОШ І-ІІ ступеню, Косачівська ЗОШ І –ІІІ ступеню, Тужарський дошкільний навчальний заклад, Деснянський дошкільний навчальний заклад №1 Деснянської селищної ради, дошкільний навчальний заклад №2 та №3 ,що належать Міністерству оборони України.

В закладах освіти  навчається 1005 дітей,  дошкільні  навчальні заклади відвідують 315 осіб.

 

№ п/п

Назва

Кіл-ть учнів

Кіл-ть

викладачів

Кіл-ть технічного персоналу

 1.  

Деснянський навчально-виховний комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня»

880

78

30

 1.  

Косачівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

37

10

8

 1.  

Морівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

49

11

9

 1.  

Тужарська ЗОШ І-ІІ ступенів

39

9

10

 1.  

Деснянський  позашкільний навчальний заклад «Центр творчості дітей та юнацтва»

понад 600

16

9

 1.  

Деснянський  дошкільний навчальний заклад №1комбінованого типу Деснянської селищної ради

104

18

19

 1.  

Деснянський дошкільний навчальний заклад №2 загального розвитку при в/ч А 1414

96

17

18

 1.  

Деснянський дошкільний навчальний заклад №3 загального розвитку при в/ч А 3435

105

16

16

 1.  

Тужарський дошкільний навчальний заклад загального розвитку Деснянської селищної ради

10

2

3

                                                      

3.3. Культура та духовність.

На території  Деснянської громади  розміщені наступні заклади культури та духовності:

1. Деснянська дитяча музична школа;

2. Будинок культури в селі Морівськ;

3. Будинок культури в селі Тужар;

4. Будинок культури в селі Короп’є;

5. Клуб в селі Лошакова Гута;

6. Клуб в селі Рудня

7. Гарнізонний Будинок офіцерів в смт. Десна (майно Міністерства оборони України);

8. Свято–  Гавриліївська  парафія Української православної церкви в смт. Десна;

9. Релігійна громада української православної церкви  Івано – Богословської парафії в селі Косачівка;

10. Релігійна громада  церкви  євангельської віри «Христос для всіх» в селі Тужар;

11.Свято-Миколаівська церква в  селі Морівськ;

12. Свято-Тоїцька церква в селі Короп’є

 

Мережа соціально-культурних закладів

Деснянської селищної ради об’єднаної територіальної громади

Показники

с. Морівськ

с.Рудня

 

 

 

 

с. Отрохи

с Лошакова Гута

 

 

 

Х. Бір

с. Косачівка

с. Тужар

с.Сорокошичі

с. Короп’є

смт. Десна

Разом

1

Кількість закладів по кожному населеному пункту, що увійшли до складу ОТГ , одиниць

 

22

 

1

 

 

2

 

 

1

 

2

 

 

2

 

1

 

11

2

Кількість дітей в музичних закладах, осіб

Кількість дітей в художніх закладах, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

 

119

3

Завантаженість музичних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

4

Кількість сільських клубів, одиниць

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

5

5

Кількість відвідувачів сільських бібліотек, осіб

 

168 на місяць

 

 

 

 

 

120 на місяць

 

190 осіб на місяць

 

 

210 осіб на місяць

 

 

6

Кількість вчителів в музичних закладах. Осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

11

7

Кількість вчителів в художніх закладах, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Кількість працівників в сільських клубах, осіб

 

2

 

-

 

 

1

 

 

 

3

 

 

1

 

 

7

9

кількість працівників в сільських бібліотеках, осіб

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

4

 

Перелік та опис соціально-культурних закладів:

Музична та художня школа, сільські клуби, сільські бібліотеки

 

Показники

Назва установи

1

Назва та місце розміщення закладу

Будинок культури с. Морівськ

Чернігівська обл.., с. Морівськ, вул.. Соборна,1

 

Рік побудови, дата останнього капітального ремонту

1955 рік побудови,

дата останнього капітального ремонту 2017

 

Основні проблеми закладу

 

2

Назва та місце розміщення закладу

Будинок культури с. Короп’є

Чернігівська обл.., с. Короп’є, вул.. Центральна,55

 

Рік побудови, дата останнього капітального ремонту

1955 рік побудови,

дата останнього капітального ремонту 2017

 

Основні проблеми закладу

 

3

Назва та місце розміщення закладу

Будинок культури с. Тужар

Чернігівська обл.., с. Тужар, вул.. Шевченка,50

 

Рік побудови, дата останнього капітального ремонту

1966 рік побудови,

дата останнього капітального ремонту - триває

 

Основні проблеми закладу

 

4

Назва та місце розміщення закладу

Будинок культури с. Лошакова Гута

Чернігівська обл.., с. Лошакова Гута, вул.. Волкова,77

 

Рік побудови, дата останнього капітального ремонту

1989 рік побудови,

дата останнього капітального ремонту 2016

 

Основні проблеми закладу

 

5

Назва та місце розміщення закладу

Будинок культури с. Рудня

Чернігівська обл.., с. Рудня, вул.. Руднянська,16

 

Рік побудови, дата останнього капітального ремонту

1960 рік побудови,

дата останнього капітального ремонту 2017

 

Основні проблеми закладу

 

6

Назва та місце розміщення закладу

Деснянська дитяча музична школа

Чернігівська обл., смт. Десна, вул.. Ювілейна,5

 

Рік побудови, дата останнього капітального ремонту

1977 рік побудови,

Косметичний ремонт приміщень

 

Основні проблеми закладу

 

7

Назва та місце розміщення закладу

Бібліотека  с. Тужар

Чернігівська обл..,с. Тужар, вул.. Шевченка,50

 

Рік побудови, дата останнього капітального ремонту

1966 рік побудови,

дата останнього капітального ремонту - триває

 

Основні проблеми закладу

 

8

Назва та місце розміщення закладу

Бібліотека с. Короп’є

Чернігівська, вул.. Волкова,77

 

Рік побудови, дата останнього капітального ремонту

1989 рік побудови,

дата останнього капітального ремонту 2017

 

Основні проблеми закладу

 

9

Назва та місце розміщення закладу

Бібліотека с. Косачівка

Чернігівська обл.., с. Косачівка, вул.. Миру, 1

 

Рік побудови, дата останнього капітального ремонту

1951 рік побудови,

 

 

Основні проблеми закладу

Потребує капітального ремонту

10

Назва та місце розміщення закладу

Бібліотека с. Морівськ

Чернігівська обл., с. Морівськ, вул.. Соборна,1

 

Рік побудови, дата останнього капітального ремонту

1955 рік побудови,

дата останнього капітального ремонту 2017

 

Основні проблеми закладу

 

11

Назва та місце розміщення закладу

Бібілотечний пункт с. Лошакова Гута

Чернігівська обл.., с. Лошакова Гута, вул.. Волкова, 77

 

Рік побудови, дата останнього капітального ремонту

1989 рік побудови,

дата останнього капітального ремонту 2016

 

Основні проблеми закладу

 

 

3.4. Стан розвитку інфраструктури  об’єднаної територіальної громади .

 

                Транспортна інфраструктура

Наявна мережа доріг, що належить до комунальної власності Деснянської селищної ради об’єднаної територіальної громади складає загальну протяжність             км

Сполучення з обласним центром та селами району здійснюється приватними перевізниками, що не може в повній мірі задовольнити  потребу населення.

 

                 Енергетична інфраструктура

Енергопостачання в Деснянській селищній раді об’єднаної територіальної громади здійснює ПАТ « Чернігівобленерго»

                                    

               Екологічна інфраструктура

Стан навколишнього природного середовища  Деснянської селищної ради має значний вплив на здоров’я , тому забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – обов’язкова умова розвитку господарської діяльності підприємств та організацій.

Остерська КЕЧ району забезпечує вивезення побутових відходів на гарнізонне сміттєзвалище.

Основним напрямком діяльності у сфері охорони навколишнього середовища є забезпечення безпечних умов проживання  населення та створення необхідних передумов для розвитку територіальної громади.

 

3.5  Інформаційний простір

     В 2017 році тривала робота щодо забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сфері,здійснення заходів, спрямованих на розвиток та вдосконалення інформаційної інфраструктури, створення відкритого інформаційного середовища, розширення зв’язків селищної ради із засобами масової інформації.

    В Деснянській селищній раді створено сайт, де розміщується актуальна інформація щодо діяльності виконавчих органів  ради Деснянської селищної ради.

У 2018 -2020 роках буде продовжено процес розбудови національного інформаційного простору, створення відкритого інформаційного середовища, рівного доступу громадськості до всіх наявних видів інформації з метою підвищення рівня обізнаності громадськості з актуальних питань державної  політики, зокрема, економічних та соціальних  реформ.

 

3.6.Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація  зазначених завдань дозволить  забезпечити підвищення рівня довіри населення до місцевої влади, розуміння та підтримку її діяльності.

                                                  SWOT – аналіз розвитку Деснянської громади:

Сильні сторони

Слабкі сторони

- вигідне географічне розташування – близьке розміщення до міста Києва та Чернігова;

- вільні території під будівництво нових господарських об’єктів ;

- високий рівень газифікації;

- розвинуте телефонічне дротове покриття  та стільниковий зв'язок

- наявність трудових ресурсів;

- достатньо гарні місця з хвойними лісами для розвитку туристичного бізнесу;

- наявнсть торфяних залежей;

- наявність великої кількості землі, що придатна для обробітку та вирощування с/г культур;

- значна частка працездатного населення;

- розвинуті транспортні зв’язки ;

- наявність зон для відпочинку;

-  традиційні навички та досвід роботи населення в сільському господарстві;

- збереження національних традицій та багате  історичне минуле;

- нерегулярне транспортне сполучення з віддаленими селами;

- низька якість доріг;

- недостатній рівень медичного обслуговування, дефіцит кадрів для медичних закладів;

- кваліфікація робочої сили не відповідає потребам ринку праці;

- молодь не залишається працювати в сільській  із за відсутност підприємств;

- невідповідність вартості комунальних платежів якості наданих послуг;

- незадовільний стан збору складування та зберігання відходів;

- відсутність організацій по переробці відходів;

- відтік працездатного населення за кордон;

- повільний розвиток об’єктів соціальної інфраструктури;

- забрудненість берегів річок, ставків побутовими відходами;

- відсутність ринку збуту сільськогосподарської продукції (фрукти, овочі, молоко, м'ясо)

Зовнішні можливості (Opportunities)

Загрози

 • розвиток будівельних організацій та будівництва;
 • розвиток фермерських господарств з використанням нових технологій, техніки та добрив;
 • розвиток тваринництва, підсобних господарств у фермерських господарствах;
 • покращення стану доріг;
 • забезпечення доступної первинної медичної допомоги населенню;
 • покращення транспортного сполучення;
 • активна підтримка та сприяння роботі малого та середнього бізнесу з боку місцевої влади;
 • покращення стану екології (очищення русла річок, нові лісові насадження);
 • облаштування зон відпочинку та розвиток зеленого та екотуризму;
 • залучення інвесторів та ефективне вкладення інвестицій;
 • участь у Європейських проектах розвитку громад;
 • залучення малого та середнього бізнесу до вирішення соціальних проблем громади;
 • створення  умов для навчання та перекваліфікації трудових ресурсів;
 • розвиток громадських організацій;
 • створення та становлення іміджу територіальної громади;
 • популяризація привабливості архітектурно – історичних об’єктів , організація культурних фестивалів, розвиток туристичної галузі
 • розробка Плану розвитку та залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій;
 • покращення автомобільного сполучення між центром громади смт. Десна та селами Лошакова Гута, Косачівка, Бір, Тужар, Сорокошичі;
 • інвентаризація інвестиційно – привабливих об’єктів  та земель громади;
 • розробка Програм для виробників агропродукції;
 • будівництво підприємств для переробки сільськогосподарської продукції;
 • розбудова туристичної інфраструктури, розвиток агротуризму, зеленого та екотуризму.

Проведений  SWOT – аналіз  виявив ряд проблемних питань:

 • відсутність на законодавчому рівні стимулів щодо активізації інвестиційно – інноваційної діяльності;
 • залишається кризовим стан житлово – комунального господарства громади ( спостерігається подальше погіршення технічного стану житлового фонду, якість житлово – комунальних послуг не відповідає вимогам, житловий фонд належить в смт. Десна Міністерству оборони України)
 • відсутня система поводження  з твердими побутовими відходами та новітні технології їх утилізації;
 • нераціональне використання земель природно – заповідного, сільськогосподарського, водного фондів, самовільного користування надрами та іншими природними ресурсами;
 • незадовільне кадрове забезпечення медичними працівниками в сільській місцевості;

Зазначені проблеми негативно впливають на розвиток основних галузей економіки громади, створення робочих місць, зростання добробуту населення та є основними для вирішення у 2018 – 2020 роках

ІУ. Цілі та стратегічні завдання Програми на 2018 – 2020 роки

 Відповідно до Стратегії сталого розвитку України «Україна-2020», Державної стратегії регіонального розвитку та Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року в громаді основна робота буде спрямована на максимальну мобілізацію ресурсів, розвиток сільських територій, забезпечення доступності та якості надання адміністративних послуг, підвищення якості освіти і медичного обслуговування, рівня соціального захисту, соціальних та інших послуг, створення нових робочих місць та підвищення доходів населення .  

  

4.1. Пріоритетні цілі та завдання діяльності селищної ради на 2018-2020 роки.

 Головними завданнями в 2018 – 2020 роках буде:

 • створення позитивного інвестиційного іміджу Деснянської громади;
 • залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, приватних  інвестицій для реалізації інфраструктурних та соціальних проектів;
 • розбудова соціальної та транспортної інфраструктури Деснянської селищної ради;
 • подальше удосконалення діяльності виконавчих органів  ради з організації та надання адміністративних послуг, забезпечення гарантій щодо соціального захисту окремих категорій громадян Деснянської громади;
 • створення опорного навчального закладу4 ( Деснянський НВК – « Гімназія – загальноосвітня школа І ступеню)
 • подальший розвиток первинної медико – санітарної допомоги , підвищення надання медичних послуг;
 • забезпечення прав та інтересів дітей, створення найкращих умов для їх життя та розвитку;
 • розвиток екотуризму  на території громади;

 

4.2.Основні цілі та завдання Деснянської селищної ради на 2018 -2020   роки:

- концентрація ресурсів бюджету на виконання пріоритетних цілей та завдань, визначених програмою розвитку Деснянської громади та спрямованих на  соціально – економічний розвиток територіальної громади;

- формування збалансованого бюджету на основі реальних показників економічного і соціального  розвитку Деснянської громади на засадах бюджетної децентралізації;

- формування сприятливого інвестиційного середовища;

- розширення бази оподаткування , створення сприятливих умов для розвитку виробництва та приватного підприємництва;

- забезпечення ефективного управління майном,  що належить територіальній громаді, з метою збільшення надходжень до бюджету;

- забезпечення соціальної спрямованості бюджету та функціонування соціальної і гуманітарної сфери на рівні державних стандартів;

- продовження роботи з оптимізації мережі закладів соціально – культурної сфери, удосконалення їхньої структури і функцій ;

 - недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати в бюджетній сфері ;

- забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на:

        - оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

       -  проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення та природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь – якої простроченої заборгованості із зазначених видатків;

       - досягнення сприятливого рейтингу інвестиційної привабливості Деснянської громади для залучення інвестицій;

В результаті реалізації цих завдань передбачається:

- досягнення запланованих показників надходжень доходів до бюджету  в порівнянні з фактичними показниками попереднього року;

- забезпечення фінансування в повному обсязі витрат за соціальними статтями, насамперед, на заробітну плату, оплату енергоносіїв і комунальних послуг, харчування дітей, медичне забезпечення;

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

 

- розбудова інженерно – транспортної  та соціальної інфраструктури на території  громади;

   4.3.       Якісні критерії ефективності  реалізації завдань

    Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити активізацію участі громадськості в процесах формування та реалізації державної політики; налагодження конструктивної взаємодії та зворотного зв’язку  між органом місцевого самоврядування та представниками різних інститутів громадянського суспільства;консолідацію громадськості навколо ідеї розбудови громади. 

4.5. Ресурсне забезпечення розвитку  селища

Цілями діяльності  селищної ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

Фінансово-бюджетна політика - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селищі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів  та коштів інвесторів.

В останні  роки  селищний  бюджет стабільний, що дозволяло  виконувати заплановані  селищною радою заходи.

Основними по наповненню  селищного бюджету  на 2017 рік є  ПДФО ( 60 %) , акцизний податок, оренда землі, єдиний внесок, екологічний податок.

Основні завдання та заходи на 2018-2020  роки:

- забезпечити виконання дохідної частини бюджету;

- забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до місцевого бюджету;

Очікувані результати:

-стабільне функціонування бюджетної системи;

-  збільшення дохідної частини селищного бюджету;

-підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що дозволить ефективно їх залучати на вирішення першочергових  заходів;

 

4.6.Фінансове забезпечення реалізації  Плану.

Обсяги та джерела фінансування завдань та заходів Плану, діючих та перспективних проектів розвитку об’єднаної громади, у тому числі за рахунок:

 • коштів державного бюджету( субвенції з державного бюджету об’єднаним  територіальним громадам на розвиток інфраструктури, державного фонду регіонального розвитку);
 • коштів місцевих бюджетів, у тому числі власних коштів бюджету об’єднаної територіальної  громади;
 • інших джерел не заборонених законодавством.  

 

 

 

У.     Контроль за виконанням Програми

 

 

Головною метою контролю за виконанням Програми є подальше вдосконалення діяльності Деснянської селищної ради, спрямованої на виконання завдань Президента України, Кабінету Міністрів України, поліпшення якості прийняття рішень, застосування ефективних, діючих та розроблення нових інструментів державного управління для подальшого соціально – економічного розвитку громади.

     Виконавчий комітет селищної ради за погодженням з селищною радою визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та вирішення проблемних питань соціально – економічного розвитку. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми несуть головні розпорядники бюджетних коштів.

    У процесі виконання Програма  може уточнюватися та коригуватися на підставі рішень Деснянської селищної ради для врахування нових соціально – економічних процесів, що відбуватимуться в економіці селищної ради.

   Зміни та доповнення до Програми  затверджуються  Деснянською селищною радою за поданням виконавчого комітету Деснянської селищної ради.

   Звіт селищного голови про виконання Програми заслуховується на сесії селищної ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь